Aandacht voor internetveiligheid

Met de jaarlijkse overheidscampagne Alert Online moeten burgers zich bewuster worden van de gevaren van het internet. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de mensen zich weinig tot zeer weinig zorgen maken over hun digitale veiligheid. Toch krijgt ook 70 procent te maken met phishing en 40 procent met malware omdat ze zelf slachtoffer zijn of omdat iemand uit hun omgeving dat is.

Minder zorgen
Ten opzichte van vorig jaar maken minder mensen zich zorgen over de internetveiligheid, dit jaar 69 procent en vorig jaar 47 procent. Wellicht komt de zorgeloosheid door de onbekendheid met de gevaren van het internet. Zo is het fenomeen ramsome ware bij 53 procent van de bevolking onbekend, botnets zegt 63 procent van de bevolking niets en social engineering is bij 60 procent van de bevolking onbekend. Maar in de praktijk wordt bijvoorbeeld 33 procent van de burgers slachtoffer van social engineering of kennen ze iemand die slachtoffer geworden is, terwijl 59 procent van de burgers de kans op slachtofferschap zeer klein acht.

Cybervaardigheden
Een ander verklaring voor de achteloosheid is wellicht het feit dat 71 procent van de burgers vindt dat ze goede tot uitstekende cybervaardigheden heeft. Vaardigheden zoals het beheren en beveiligen van wachtwoorden, wifi en clouddiensten. Toch zegt 40 procent van de burgers over te weinig kennis te beschikken om cybergevaren te bestrijden, 10 procent zegt hierover zelfs helemaal geen kennis te hebben.

De komende twee weken gaan 200 partijen zich inzetten om de kennis over en vaardigheden voor cyberveiligheid te delen.

Bron: Proud to be seniorVorige pagina