CasaLinga Ontzorgt B.V.

CasaLinga Ontzorgt een kleine organisatie die zich bezig houdt met het ontzorgen van cliënten. Wij werken niet alleen bij oudere maar ook bij jongere cliënten die langer zelfstanding thuis willen blijven wonen. In de particuliere sector werken wij o.a. bij cliënten die het prettig vinden om zich niet bezig te houden met het huishouden. Dat de regie in eigen handen houden zeer belangrijk is bij het ouder worden heeft er toe geleid om een goed concept voor ondersteuning te ontwikkelen. Daar waar nodig is ondersteunen wij u op de manier die bij u past. Dit kan ook zijn via uw WMO aanvraag huishoudelijke hulp via uw Gemeente of via uw PGB. De onderlinge communicatie met onze medewerkers en cliënten is bij ons van essentieel belang. De ondersteuning zal hierdoor optimaal verlopen . Dit kan betekenen “Langer thuis wonen op uw eigen manier”.

Beemdstraat 17
5653 MA Eindhoven
0850170003
info@casalingaontzorgt.nl
http://www.casalingaontzorgt.nl

Bezoek ons op:


liever thuis!
Standnummer: 161