Dementie en rijvaardigheid

Over autorijden met dementie bestaan een aantal onduidelijkheden. Mag het überhaupt nog wel? Moet je een rijvaardigheidstest doen? Mag je iemand aangeven als je twijfelt aan zijn/haar rijvaardigheid? We geven het antwoord op deze vragen.

In veel families is het een bekend verschijnsel: een familielid heeft te maken met (de eerste) verschijnselen van dementie, maar stapt nog gewoon in de auto. Omdat het nog kan, vindt hij of zij. Maar het leidt bij de andere familieleden tot ongerustheid en vragen.

Invloed van dementie op rijgedrag

Dementie heeft een grote impact op allerlei aspecten van het dagelijks leven, waaronder autorijden. De reactietijd vermindert, het wordt moeilijker om de aandacht erbij te houden, desoriëntatie, twijfel over de verkeersregels. Het zijn allemaal verschijnselen waar je mee te maken kunt krijgen als je met dementie in een auto stapt. Gezien het feit dat mensen met dementie twee tot acht keer vaker betrokken zijn bij een ongeluk, zijn het geen verschijnselen die je mag negeren. Bovendien vergoeden verzekeraars de schade mogelijk niet, en zeker niet als bekend is dat je wist van de dementie en desondanks toch achter het stuur bent gaan zitten. Voor eigen risico dus!

Mag je nog rijden met dementie?

Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van de vorm van dementie en het stadium waarin die gevorderd is. Over het algemeen geldt dat men bij dementie in principe ongeschikt en onbevoegd is om te rijden. In een vroeg stadium of bij een lichte vorm van dementie kun je via het CBR nog wel een rijbevoegdheid krijgen, die meestal een jaar geldig is. Hiervoor onderga je een rijtest, waarmee wordt beoordeeld of je nog veilig kunt rijden. Zo’n test moet je zelf aanvragen; een arts mag niet zomaar op basis van een vermoeden van dementie zo’n test voor je regelen.

Dit zegt de wet erover

De regelingen rond rijvaardigheid zijn vastgelegd in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Deze stelt dat dementie kan worden ingedeeld in vier categorieën: zeer licht, licht, matig en ernstig. Indien je onder de eerste twee categorieën valt, kun je een rijbevoegdheid van maximaal een jaar krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze rijbevoegdheid drie jaar gelden. De andere categorieën maken je per definitie ongeschikt om nog te rijden. De beoordeling moet gebeurt altijd door een deskundige op het gebied van praktische geschiktheid van het CBR. Om voor een rijtest in aanmerking te komen, heeft het CBR een rapport nodig van een medisch specialist, waarmee zij inzicht krijgt in de ernst van de dementie.

Wat voor testen zijn er en hoe zien ze eruit?

Rijtesten zijn er in alle soorten en maten en worden afgestemd op ieders unieke situatie. Hierbij maakt het CBR onderscheid tussen tests met de nadruk op denken, doen of zien. In het geval van dementie ligt de nadruk op denken.

Het CBR let bij zo’n test op de volgende punten:


– Aandacht: verdeling en concentratievermogen
– Automatisme van handelingen
– Besluitvorming
– Herkenning van gevaar en verkeerssituaties
– Voorspelling van gedrag van andere weggebruikers
– Kennis en toepassing van de verkeersregels

Het oordeel van het CBR is hard: naar aanleiding van de test mag je wel of niet blijven rijden. Veel mensen durven zo’n test dan ook niet aan omdat ze bang zijn hun rijbewijs te verliezen.

Nieuwe test

Neuropsycholoog Dafne Piersma promoveerde onlangs aan de Universiteit Groningen op een ontwerp voor een nieuwe rijvaardigheidstest, een die niet zo’n hard oordeel geeft. Deze nieuwe test beoordeelt in het ziekenhuis of je geschikt bent voor het autorijden, zonder dat je het risico loopt dat je rijbewijs ingetrokken wordt. Die nieuwe test bestaat uit drie onderdelen:

1. Gesprek met de patiënt en een naaste
2. Verkeers- en neuropsychologische test
3. Rijproef in een simulator

Deze alternatieve test sluit de keuring van het CBR niet uit. Maar de uitkomst zal in 90 procent van de gevallen overeenkomen. Bij een negatieve uitslag moet je dus al voor jezelf beoordelen of het nog verstandig is om in de auto te stappen.

Hoe vraag je een rijtest aan?

Om je rijbevoegdheid bij het CBR te laten testen, moet je een Gezondheidsverklaring indienen. Dit kun je online doen via Mijn CBR, of op papier via een formulier dat je bij je gemeente kunt aanvragen. De Gezondheidsverklaring bespreek je met een arts, die dan bepaalt of je klachten invloed kunnen hebben op je rijvaardigheid. Nadat je dit formulier hebt opgestuurd naar het CBR, kijkt men daar naar eventuele vervolgstappen, zoals bezoek aan een medisch specialist en/of een rijtest.

Mag je de test voor iemand aanvragen?

Als je twijfelt aan de rijvaardigheid van een ander door dementie, dan kun je dit ook aangeven. Het makkelijkste zou zijn als je door een gesprek met de persoon in kwestie – al dan niet in aanwezigheid van de huisarts – hem of haar ertoe kunt zetten zelf een Gezondheidsverklaring in te vullen. Helaas lukt dit vaak niet, en dan moet je bij het CBR aangeven dat je twijfelt aan de rijvaardigheid. Het CBR kan dan een verplicht onderzoek instellen. Dit kan alleen als je een onafhankelijke verklaring, bijvoorbeeld van een huisarts of maatschappelijk werker, meestuurt die jouw twijfel ondersteunt. Hieruit moet duidelijk blijken waarom de betrokken persoon de veiligheid in het verkeer in gevaar brengt.

Bron: plusonline