Digitale medicatiecontrole wordt nog niet genoeg gebruikt

Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg zou een digitale oplossing voor medicatiecontrole “noodzakelijk” vinden. In de praktijk wordt dat door 22 procent van de zorgverleners ook daadwerkelijk gebruikt. Dat concluderen onderzoekers in de eHealth-monitor, dat jaarlijks wordt uitgevoerd door Nictiz en het NIVEL.

Flexibeler en veiliger

De eHealth-monitor is in 2013 voor het eerst gehouden. Eén van de doelstellingen van de monitor was dat 80 procent van de chronisch zieken binnen vijf jaar direct toegang zou hebben tot bepaalde medische gegevens, zoals medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen.

“Digitale medicatiecontrole stelt de verpleegkundige en de verzorgende in de wijk in staat om flexibeler en veiliger te werken. De digitale dubbele medicatiecontrole maakt het voor hen mogelijk om overal waar ze op dat moment zijn hun collega te helpen bij medicatiecontrole voor een cliënt”, stellen de onderzoekbureaus.

“Het grote verschil tussen gebruik van e-health en de wens om het in te zetten, geeft aan dat een flinke groei van e-health mogelijk is in de ouderenzorg. Verder onderzoek kan uitwijzen waarom gebruik achterblijft, welke belemmeringen daarin een rol spelen en hoe het gebruik verder gestimuleerd kan worden.”

Bron: nu.nl