Gebruik e-health stijgt mondjesmaat

Uit de e-health-monitor blijkt het aantal gebruikers van e-health zeer langzaam toe te nemen. Hoewel er steeds meer digitale mogelijkheden zijn, weten veel mensen niet wat die inhouden. Jan Kimpen, chief medical officer bij Philips, wijst in het Algemeen Dagblad van 19 mei nog eens op de financiële voordelen en het gemak dat e-health voor de patiënt met zich meebrengt. Hij stelt ook dat Nederland met meer gebruik van e-health kan voorkomen dat de zorgkosten blijven oplopen. Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa is het met Kimpen eens: ‘Via een beeldscherm communiceren met zorgverleners kan oudere patiënten zoveel opleveren. Al is het maar dat ze voor een eenvoudig consult niet afhankelijk zijn van taxi, openbaar vervoer of het weer.’

De relatieve onbekendheid met e-health (digitaal ondersteunen van gezondheid en gezondheidszorg) geldt voor zowel zorgvragers als zorgaanbieders, blijkt uit de e-health-monitor. Dit is een jaarlijks onderzoek van expertisecentrum Nictiz en onderzoeksinstituut Nivel dat de beschikbaarheid en het gebruik van digitale toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt. Patiënten houden vaak vast aan oude gewoonten, zoals bellen voor een afspraak. Ook bieden (huis)artsen lang niet altijd een digitale oplossing, zoals beeldbellen of een whatsapp-spreekuur. Ouderen staan over het algemeen welwillend tegenover e-health. Voor ongeveer een kwart zal het problemen opleveren doordat ze nog nooit gebruik hebben gemaakt van internet of geloven dat dit heel moeilijk is. E-health zal sneller geaccepteerd worden als gebruikers goed zijn geïnformeerd over de voordelen, en als ze kunnen oefenen met e-health-applicaties. Zorgverleners moeten patiënten actief stimuleren om hun online diensten te gebruiken, vindt KBO-PCOB.

Digitaal contact met huisarts
Beeldbellen met zorgverleners is een mooi voorbeeld van een bruikbare e-healthoplossing. Senioren die een tablet, smartphone of pc in huis hebben met een internetverbinding – in 2016 was dat volgens het CBS 60 procent van de 75-plussers – hoeven er weinig moeite voor te doen. Veel ouderen bellen al gratis via internetbeldiensten zoals Skype met familieleden of vrienden die op afstand wonen. Dit kan ook met de huisarts of een andere zorgverlener. Via een beveiligde beeldverbinding communiceren met de huisarts is een prima alternatief voor het telefonisch consult dat veel huisartsen aanbieden. Niet alleen omdat het prettig is om elkaars gezicht te zien, je kunt meteen ook dat plekje op je arm laten zien en overleggen of een dermatoloog ernaar moet kijken.

Bron: KBO