Herstel oude traditie en houdt uw eigen stoep sneeuw en ijsvrij

De wintertijd is weer aangebroken en de koude dagen liggen weer op de loer. Veel ouderen raken in het winterse weer geïsoleerd omdat ze bang zijn buiten te vallen. Ze hebben moeite met boodschappen doen, trekken er minder op uit en krijgen ook minder bezoek. Daarom hopen wij op eerherstel van sympathieke traditie: maak allen uw stoepje sneeuw en ijsvrij.

Voor veel ouderen is het door gladheid of sneeuw moeilijk of zelfs onmogelijk om boodschappen te doen. Daarom is het goed om eens bij de ouderen in de buurt te informeren of ze nog hulp nodig hebben. Buren, familie en bijvoorbeeld scholen in de buurt kunnen een belangrijke rol spelen hierbij. Alleen al even te strooien op de stoep of aan te bieden een boodschapje te doen, helpt al een heleboel.

Veel ouderen vinden het erg moeilijk om hulp te vragen. Toch is het van belang dat ouderen dit doen.

Daarnaast is het belangrijk dat verzorgers van ouderen en ouderen extra alert zijn op onderkoeling. Naarmate het lichaam ouder wordt, is het minder goed in staat bij koud weer op temperatuur te blijven. Ouderen hebben bovendien minder gevoel voor kou en merken niet altijd dat hun lichaamstemperatuur daalt. Onderkoeling is te herkennen aan een lage lichaamstemperatuur, rillen, bleekheid en een trage pols en ademhaling.

Ouderen lopen vooral gevaar als ze alleen wonen en weinig contact hebben met vrienden en/of familie of als ze door een handicap minder mobiel zijn. Daarnaast zijn er medicijnen die het vermogen om het lichaam op temperatuur te houden, beïnvloeden (antidepressiva, tranquillizers) en daardoor een risico vormen.

Een aantal tips om onderkoeling tegen te gaan:

– Kleed je zelf aan in laagjes liefst met katoen, wollen of fleece kleding
– Een juiste temperatuur voor de huiskamer en slaapkamer. Als ouderen veel stilzitten en niet zo warm gekleed zijn, moet de temperatuur in de huiskamer rond de 22 graden zijn en in de slaapkamer 18-20 graden
– Vooral in oude huizen is er een risico wegens weinig isolatie en veel tocht (nek bedekken is dan belangrijk)
– Regelmatig bewegen
– Goede voeding en regelmatige maaltijden (elke paar uur iets eten)
– Drink geen alcohol. Door alcohol koelt het lichaam sneller af en bovendien zorgt alcohol voor een verdovend effect waardoor men later de eerste signalen van onderkoeling signaleert
– Niet te dicht bij de verwarming zitten, dan zijn er teveel temperatuurschommelingen

De gevolgen van onderkoeling door kou kunnen ernstig zijn. Het kan aandoeningen en ziektes die men al heeft, vooral hart en ademhalingsproblemen, verergeren en zelfs tot sterfte leiden. Vooral met een combinatie van griep, zorgt kou voor extra veel mensen, vooral ouderen, die overlijden. Ook zonder griep is het sterfterisico in koude perioden beduidend hoger dan in de zomermaanden.

Bron: ouderenfonds