Huidige generatie 65-plussers is gezond en fit

De huidige generatie 65-plussers is relatief gezond en fit. In 2016 was zelfs 15 procent van de 65- tot 75-jarigen nog lid van een sportvereniging en van de 75-plussers zegt ongeveer een kwart nog wekelijks te sporten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), onderdeel van het rapport Trends in Nederland 2017.

Levensverwachting
Ten eerste is de levensverwachting nog verder toegenomen. Mannen die nu de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, hebben gemiddeld nog negentien jaar te leven. Voor vrouwen ligt dat getal nog iets hoger: 21 jaar. Twintig jaar geleden lag de levensverwachting voor de man 3,5 jaar lager, voor vrouwen twee jaar.

De huidige generatie ouderen leven langer zelfstandig en sporten vrij veel. Er is langer sprake van een goede gezondheid. Zo fietsen mensen tussen de 65 en 75 jaar gemiddeld 2,6 kilometer per dag. En in 2016 was 15 procent nog lid van een sportvereniging. Een kwart van de 75-plussers zegt nog wekelijks te sporten.

Bron: Gezondnu