Hulpmiddelen bij valpreventie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Vallen kan gebeuren bij het staan, lopen of gaan liggen. De meeste oplossingen en hulpmiddelen zijn bedoeld om preventief te worden ingezet, zoals zelfremmende rolstoelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en alarmeringssystemen. Al vlug krijg je bij de inzet van hulpmiddelen voor valpreventie te maken met vrijheidsbeperking, zoals bij bewegingsdetectie, camerabewaking en veiligheidsgordels.

Voorbeelden hulpmiddelen:

– Steunen, beugels en leuningen.
– Antisliptegels en -vloeren.
– Antislipmaterialen en -schoeisel, bijvoorbeeld ondermat voor een kleed.
– Beschermingsmiddelen, zoals valhelmen en elleboogbeschermers.
– Vloermatten of valmatten, bijvoorbeeld bij het bed.
– Vervanging of aanpassing van verhogingen bij doorgangen, zoals drempelplaten, verwijderen van drempels.
– Vervanging of aanpassing van trappen, bijvoorbeeld door een lift of een tweede leuning.
– Inzet van loophulpmiddelen, zoals een rollator of looprek.
– Broeken, heupbescherming. Een onderbroek met extra huidbescherming op de heupen.

Thuissituatie

Naast het gebruik van hulpmiddelen is de aanpassing van de woon- en leefomgeving belangrijk. Allereerst gaat het om veilig kunnen bewegen in en om de woning: geen loszittende tegels, geen matten zonder antislip, geen kabels over de vloer en lage drempels. Verder kan een slimmere indeling van de ruimtes zeker als ze vol staan zorgen voor minder risico op vallen.

Bron: zorgvoorbeter