Invoering nieuw pgb-systeem vertraagd

Het was de bedoeling dat er per 2018 een nieuw systeem ingevoerd zou worden voor het persoonsgebonden budget (pgb). Dit gaat echter niet door. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) laat weten: ‘Dit betekent dat er begin 2018 nog niets verandert. Vereenvoudiging in het proces en eventuele taakverschuivingen, zullen pas plaatsvinden bij invoering van het pgb-systeem.’

‘Tot het nieuwe systeem in de lucht is, blijft het bestaande systeem gewoon functioneren zodat budgethouders en zorgverleners kunnen rekenen op stabiele dienstverlening. Dat is het belangrijkst.’
Op dit moment is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgebonden budgetten. De organisatie kreeg deze verantwoordelijkheid in 2015 en de eerste maanden regelde het klachten van mensen die hun geld niet of te laat kregen.

Volgens demissionair staatssecretaris Martin van Rijn behoren deze problemen nu echter tot het verleden. ‘De betalingen lopen al een hele tijd goed. Tot het nieuwe systeem in de lucht is, blijft het bestaande systeem gewoon functioneren zodat budgethouders en zorgverleners kunnen rekenen op stabiele dienstverlening. Dat is het belangrijkst.’

Online portaal
Van Rijn kondigde een jaar geleden aan dat hij, samen met pgb-belangenvereniging Per Saldo, een nieuw pgb-systeem wil introduceren. Onderdeel van dit nieuwe systeem zou een online portaal zijn waar budgethouders en zorgverleners toegang toe hebben en waar ze gemakkelijk hun zaken kunnen regelen. Daarnaast was het de bedoeling dat gemeenten betrokken worden bij de uitbetaling van de zorggelden.

Jammer
Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, laat in het AD weten dat ze het uitstellen van het nieuwe systeem ‘jammer’ vindt. Ze hoopt echter dat het wel lukt om de gebruiksvriendelijke ‘voorkant’, het online portaal, wel in januari te introduceren.

Bron: Zorg+Welzijn