Is de deeleconomie dé oplossing voor 65+’ers?

Er wordt regelmatig gesproken over de kansen van de deeleconomie en online deelplatformen voor de huidige generatie jongeren, de zogenaamde Millennials. Zij zijn immers opgegroeid met het internet en gewoonweg gewend om alles online te doen. Daarnaast zijn zij de afgelopen jaren geconfronteerd met de crisis, minder kansen op de arbeidsmarkt, lagere inkomens, minder koopkracht en hebben daarmee ingezien dat het niet nodig is om altijd alles te bezitten, maar dat tijdelijk gebruik evenveel mogelijkheden biedt. De perfecte kandidaten voor deelplatformen dus. Tenminste dat zou je zeggen, maar wat dacht je van de 65+ generatie, de zogenaamde babyboomers?

Nederland telde in 2015 drie miljoen 65-plussers (CBS). Dit aantal zal de komende jaren snel stijgen. In 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland, dat is 1 op de 4 Nederlanders (CBS). Dit zou kunnen zorgen voor serieuze economische en sociale problemen als je deze vergrijzing van de samenleving koppelt aan het korten van pensioenen, hogere zorgkosten, het afschaffen van bepaalde zorgvergoedingen waardoor eigen bijdragen hoger worden en het invoeren van de WMO waardoor mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Waarbij je ook thema’s als eenzaamheid en zelfstandigheid tegen gaat komen. Misschien zijn deze ‘problemen’ wel verleden tijd als we de deeleconomie erbij betrekken en beschouwen als een kans voor 65-plussers?

Extra inkomen door de deeleconomie

Hoewel uit onderzoek van ING blijkt dat deelnemers aan de deeleconomie in Nederland vooral 35-minners zijn, verklaarde Forbes Magazine dat de deeleconomie juist de ideale manier kan zijn voor ‘boomers’ om bijvoorbeeld extra inkomen te realiseren. Zij hebben tijd over om huis-tuin- en keukenklussen te doen voor buurtgenoten of mensen te helpen in hun vervoersbehoeften van A naar B. En wat dacht je van het delen van hun spullen, die zij gedurende hun leven hebben vergaard, omdat het toen simpelweg de gang van zaken was als je spullen nodig had, dat je die zelf kocht. Deze spullen of misschien wel een leegstaande kamer in hun huis kunnen zij uitlenen of tijdelijk verhuren aan buurtgenoten en misschien juist wel aan die Millennials die minder gewend zijn aan het vergaren van bezit, maar wel toegang willen tot die spullen. Want wat blijkt, is dat 50% van UBER-chauffeurs 55+ zijn en dat de meeste Airbnb verhuren worden gedaan door vrouwen ouder van 60.

Langer zelfstandig door de deeleconomie

Ouderen blijven om verschillende redenen ook steeds vaker langer thuis wonen, maar dan is het soms wel lastig om ook nog zelfstandig dingen te blijven doen, zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken, tuinieren, etc. Waarbij in sommige gevallen zelfs een vorm van thuiszorg nodig is, terwijl daar nu juist enorm op wordt bespaard door de overheid en verzekeraars. De kosten hiervoor overstijgen daarom veelal het gemiddelde inkomen van ouderen. Wat is er dan handiger dan het inzetten van een online deelplatform, waarop je eenvoudig en veilig enthousiaste buurtgenoten kan inschakelen om je, tegen een eventuele kleine vergoeding, te helpen bij deze dagelijkse activiteiten?

De ‘mantelmanager’

En biedt een online deelplatform dan niet ook meteen een uitkomst voor de mantelzorger, die er zo’n 2,6 miljoen zijn in Nederland (CBS)? Dergelijke huishoudelijke- en zorgtaken, zoals hierboven aangestipt, liggen nu namelijk vaak in de handen van mantelzorgers. Familieleden die naast een drukke baan en een eigen huishouden ook nog zorgdragen voor hun ouders of grootouders. Zij kunnen door de komst van de deelplatformen nu meer de rol van ‘mantelmanager’ aannemen. Hoe? Door deze huishoudelijke- en zorgtaken uit te besteden aan buurtgenoten, jongeren of net-gepensioneerden die daar tijd voor hebben, anderen graag helpen en eventueel een zakcentje bij willen verdienen. Want misschien vindt de buurman het wel erg leuk om elke week te wandelen met je moeder en misschien wil de buurjongen een straat verderop wel een zakcentje bijverdienen door drie keer per week boodschappen voor haar te doen?

Minder eenzaam door de deeleconomie

En maakt de deeleconomie het leven van ouderen dan ook niet meteen minder eenzaam? In Nederland voelt 30% van de mensen zich eenzaam en is eenzaamheid een onderwerp dat door de vergrijzing steeds meer als het probleem van de toekomst gezien. Maar daar kan de deeleconomie verandering in brengen.  Enerzijds omdat het de jonge 65-plusser in staat stelt regelmatig sociaal contact te hebben met andere mensen door het verrichten van klussen en taken of het delen van spullen met de buurtgenoten. Anderzijds, omdat ouderen die juist hulp nodig hebben meer in contact komen met nieuwe buurt- en/of leeftijdsgenoten die hen helpen of activiteiten met hen doen, zoals het maken van de wekelijks wandeling of het brengen van een bezoek aan de schilder- of bridgeclub.

Veiligheid

De vraag die zeker zal ontstaan wanneer het gaat over ouderen, online deelplatformen en delen met onbekenden; is dat online delen dan wel veilig en kan ik andere mensen wel vertrouwen in het huis van mijn ouders? Daarvoor hebben veel deelplatformen, zoals ook HeelNederlandDeelt, allerlei extra services ontwikkeld. Zo hebben gebruikers bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het onderling geven van reviews, zijn sociale media profielen gekoppeld, wordt gewerkt met op identiteit geverifieerde accounts en worden ook dingen als veilige online betaling, huurovereenkomsten en verzekeringen gefaciliteerd.

De deeleconomie is van en voor iedereen

Kortom, de deeleconomie is van en voor iedereen. Voor jong en oud, voor de bezit armen en de bezit rijken. Delen biedt voor iedereen kansen om op een duurzame en sociale manier zijn of haar leven in te richten en bij te dragen aan de sociaal maatschappelijke opgaven waar we als samenleving momenteel voor staan.

Bron: www.senioren.nl

Vorige pagina