Kostendelersnorm AOW uit de wet gehaald

De korting op de AOW voor alleenstaande AOW’ers die met een kind samenwonen gaat definitief niet door: Het kabinet schrapt het artikel uit de wet.

Regeerakkoord
Het kabinet heeft besloten om het wetsartikel uit de wet te schrappen, dat regelt dat AOW’ers die met een kind samenwonen gekort worden op de AOW. Met deze actie is de kostendelersnorm voor AOW’ers ook wel mantelzorgboete genoemd, definitief van de baan. In het regeerakkoord van het huidige demissionaire kabinet staat de maatregel van korten op de AOW voor ouderen die met een kind samenwonen nog als bezuinigingsmaatregel opgenomen. Omdat niet duidelijk is of de invoering van de maatregel ongewenste effecten heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig hebben, had staatssecretaris Klijnsma de maatregel uitgesteld en was het wetsartikel slapend.

Door het schrappen van het wetsartikel krijgen alleenstaande AOW’ers met een volledige AOW-Opbouw 70 procent van het minimumloon en (echt)paren ieder 50 procent van het minimumloon. In euro’s: alleenstaanden krijgen er maandelijks € 1161,69 bruto, gehuwden ontvangen vanaf 1 juli 2017 maandelijks ieder € 794,59 bruto.
Het kabinet heeft structureel 241 miljoen euro vrijgemaakt om de kosten van het niet invoeren van de kostendelersnorm voor AOW’ers te dekken. De kostendelersnorm voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en bij iemand inwonen die ook een inkomen heeft blijft wel bestaan.

Bron: Proud to be Senior