Medicinale zuurstof thuis

Meer en meer worden patiënten met luchtwegaandoeningen thuis verpleegd. Daarnaast krijgen mensen met clusterhoofdpijn steeds vaker zuurstof voorgeschreven door neurologen. Daarom hebben zij samengeperste of vloeibare zuurstof thuis. Deze medicinale zuurstof wordt door gespecialiseerde bedrijven bij hen thuis afgeleverd.

Zuurstof en dus ook medicinale zuurstof is op zich zelf niet gevaarlijk. Maar wel is er een grotere kans dat er brand ontstaat bij het gebruik of bewaren van de medicinale zuurstof. Onder normale omstandigheden zit er 21% zuurstof in de lucht. Door het gebruik van de medicinale zuurstof kan het zuurstofgehalte stijgen. Een kleine verhoging vergroot de kans op brand. Stoffen die normaal moeilijk branden, kunnen bij een verhoogde zuurstofconcentratie makkelijker vlam vatten. Ook als er een brand is, kan de medicinale zuurstof de situatie alleen maar verergeren.

Sticker op de deur

Je kunt je voorstellen dat tijdens een brand de medische zuurstof extra gevaar kan opleveren voor hulpverleners. Daarom wil de brandweer bij een brand graag weten of er medicinale zuurstof in het pand aanwezig is. Als het goed is heb je van de leverancier van de zuurstof een sticker gekregen met opschrift ‘O2’ of ‘Zuurstof’. Plak deze sticker op de voordeur of voordeurkozijn zodat de hulpdiensten weten waar ze aan toe zijn als er een brand is.

Veilig omgaan met medicinale zuurstof thuis

 

 

 

Je kunt zelf de kans op brand verkleinen door zorgvuldig en vooral veilig om te gaan met (medicinale) zuurstof. Lees de gebruiksvoorschriften goed door en let goed op bij het verwisselen en opslaan van zuurstofcilinders.

De brand laaide steeds weer op

Een slaapkamer is door brand nagenoeg volledig uitgebrand. De brand kenmerkte zich door een snelle ontwikkeling, een intense hitte en het steeds weer oplaaien van de brandhaard.

De blussende ploeg gaf aan dat de RSTV-scan afwijkend was van een standaard slaapkamerbrand. Ze kregen de brand niet uit met de blustechniek die gericht was op de het koelen van de rookgassen/vlammen en het verstikken van de brand door stoomvorming. De brand laaide steeds weer op.

Bron: brandweer.nl