Natuur stimuleert de hersenen

Natuur stimuleert de hersenen. Of je nu jong of oud bent. Uit steeds meer onderzoeken komt dit naar voren en heel recentelijk is daar een onderzoek bij gekomen. Volgens de Stanford University heeft natuur zowel fysiek als mentaal een positieve invloed op mensen. Vooral korte “micro breaks” blijken gunstig voor ons. En je hoeft er volgens dit zelfde onderzoek niet eens voor naar buiten!

Ook het kijken naar afbeeldingen van natuur blijken al een heel positieve werking te hebben op ons gestel. Het stimuleert de hersenen om zich te “verjongen”. Uiteraard krijg je niet opeens de hersenen van een twintig jarige als je iedere dag kijkt naar een stukje natuur, maar mensen blijken beter in staat de aandacht vast te houden. Ook kinderen die op school te maken krijgen met een groenere omgeving blijken beter én makkelijker te leren.

Meer groen in de zorg
Het onderzoek is in Amerika uitgevoerd door de Stanford University in samenwerking met collega onderzoekers uit Zweden. Het mooie is, niet alleen de onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat natuur stimuleert, ook hersenscans laten duidelijk de effecten zien van groen. En wat voor jongeren geldt, geldt voor ouderen ook. Daarom zijn ook hier in Nederland recentelijk nieuwe projecten gestart zoals bijvoorbeeld ‘Grijs, Groen & Gelukkig’ van IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Grijs, Groen & Gelukkig, dat ondersteund wordt door de Postcode Loterij, heeft als doel zoveel mogelijk verpleeg- en verzorgingshuizen te ‘vergroenen’. De voordelen hiervan zijn nu al merkbaar in de praktijk, zoals bij zorgorganisatie Pennemes in Zaandam is te zien.

Gewoon een wandeling
Maar wat zijn nu eigenlijk de voordelen van groen? In het onderzoek van de Stanford University werden 38 mensen onderzocht. Deze 38 individuen woonden allemaal in een stedelijke omgeving. Verder hadden de mensen geen psychische stoornissen. De groep mensen werd vervolgens opgedeeld in twee groepen die gevraagd werd wandelingen te maken. Een groep moest door de natuur lopen, terwijl de andere groep langs een drukke verstedelijkte weg moest lopen. Voor en na de wandeling kregen de deelnemers een vragenlijst die ze in moesten vullen én werden hun hersenen gescand.

Natuur stimuleert positiviteit
Het resultaat? De mensen die gewandeld hadden door de natuur vertoonden een duidelijk verschil met de vragenlijst en scan voordat ze begonnen met wandelen. Er is een specifiek gedeelte in de hersenen, de prefrontale cortex of voorhoofdshersenschors genaamd, die in verband wordt gebracht met negatieve gedachten en gedrag. En juist in dit gedeelte was een duidelijke verandering te zien na het wandelen in de natuur. Mensen werden positiever, zelfs als de wandeling van korte duur was.

Meer dan 50% van de wereldbevolking woont nu in stedelijke omgevingen en de verwachting is dat dit in 2050 zelfs meer dan 70% is! Het is het dus belangrijk om steeds meer te zoeken naar manieren om natuur terug te brengen in ons leven. Want het is niet alleen kijken naar of wandelen in de natuur wat een positieve invloed heeft op onze geest. Ook het slapen in een natuurlijke omgeving blijkt goed te zijn voor ons. Kortom, wij moeten er alles aan doen om de natuur weer een plek te geven in ons leven!

Bron: Ned7

Vorige pagina