Onderzoek naar agressiviteit onder dementerenden

Leidse wetenschappers gaan onderzoeken of ouderen met dementie minder agressief gedrag vertonen als zij stoppen met het slikken van bloeddrukverlagers.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met negen verpleeghuizen in Zuid-Holland.

“Het klinkt wellicht een beetje gek, maar we weten uit verschillende studies dat het voor kwetsbare ouderen best gezond is om een hogere bloeddruk te hebben”, zegt hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde Jacobijn Gussekloo.

Daarbij is bekend dat ouderen die last hebben van een plotselinge lage bloeddruk tijdens het opstaan meer hersenproblemen krijgen. Ook zijn er aanwijzingen dat ouderen met dementie meer probleemgedrag hebben bij een lagere bloeddruk.

Of het om een toevallige samenloop van omstandigheden gaat of er een oorzakelijk verband is gaat het LUMC de komende vier jaar uitzoeken. Daarbij zullen 246 dementerenden geleidelijk stoppen met hun bloeddrukverlagers, terwijl eenzelfde aantal de medicatie blijft slikken.

Kwaliteit van leven
Vervolgens kijken de onderzoekers of de bloeddruk stijgt, het probleemgedrag afneemt en de kwaliteit van leven toeneemt.

“Nu zien we vaak dat ouderen kalmerende middelen krijgen om bijvoorbeeld de agressie tegen te gaan. Maar als we het probleemgedrag kunnen verminderen door juist te stoppen met de bloeddrukverlagers in plaats van door extra pillen voor te schrijven, dan zou dat fantastisch zijn”, aldus Gussekloo

Bron: nu.nl