Ouderen kunnen hogere hypotheek krijgen in 2018

Veel ouderen zouden het liefst zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Vaak is dit ook mogelijk, mits zij goede zorg of verpleging thuis ontvangen. Ook belangrijk is dat het huis waarin zij wonen hiervoor geschikt is. Is dat niet het geval, dan kunnen ze verhuizen naar een meer geschiktere woning (zoals een appartement) of hun huidige woning verbouwen. Ouderen krijgen hiervoor in 2018 meer mogelijkheden, nu zij een hogere hypotheek kunnen afsluiten.

Geen standaardaanvraag voor een hypotheekverstrekker

Al eerder schreven we dat het voor ouderen soms lastig kan zijn een hypotheek af of over te sluiten. Bijvoorbeeld door de aangescherpte leennormen, zoals het al rekening houden met het lagere verwachte pensioeninkomen tien jaar voor de daadwerkelijke pensioendatum. Hierdoor is het afsluiten of oversluiten van een hypotheek voor ouderen echt maatwerk, waarbij deskundig advies essentieel is. Weten wat in uw geval de mogelijkheden zijn? Vergelijk hier verschillende hypotheekadviseurs.

Leencapaciteit stijgt bij kortlopende lening

Eerder werd altijd gekeken bij een hypotheekaanvraag of de aanvrager de lening nog 30 jaar zou kunnen blijven betalen. Hierbij werd de fictieve toetsrente toegepast, een verwachte gemiddelde rente over de looptijd. Vergeleken de huidige lage hypotheekrente valt de toetsrente echter veel hoger uit, waardoor mensen minder kunnen lenen. Vanaf volgend jaar komt hier echter verandering in. Dan wordt bij een hypotheek met een looptijd korter dan tien jaar gerekend met de werkelijke hypotheekrente in plaats van de fictieve toetsrente. Voorwaarde is wel dat de hypotheek wordt afgelost.

Tweede pensioeninkomen telt zwaarder mee

Vanaf 2018 stijgt het maximale hypotheekbedrag dat tweeverdieners kunnen krijgen voor een woning. In 2017 telt het tweede inkomen nog voor 60 procent mee, maar in 2018 zal dit voor 70 procent het geval zijn. Dit geldt ook voor het pensioeninkomen van ouderen. Hierdoor kan hun leencapaciteit met duizenden euro’s verhogen.

Hogere grens NHG-hypotheek

Woningen tot een bepaald bedrag kunnen gefinancierd worden met een voordeligere hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, om zo de financiële risico’s van een koopwoning te beperken. Het maximale bedrag voor woningen die hiervoor in aanmerking kunnen komen is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Nu deze is gestegen stijgt de NHG-grens ook van 245.000 euro naar 265.000 euro. Meer ouderen kunnen dus profiteren van extra zekerheid bij betalingsproblemen, en een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot wel 0,6 procent.

Oplossingen voor hypotheken van ouderen

Hypotheekverstrekking bij ouderen wordt bemoeilijkt door een aantal knelpunten. Er wordt door het Platform Maatwerk (bestaande uit de overheid en hypotheekverstrekkers) gekeken hoe deze opgelost kunnen worden. Sinds deze zomer is er bijvoorbeeld meer maatwerk bij hypotheken voor senioren. Een drietal banken biedt intussen een verzilverhypotheek, waarmee de overwaarde van een woning kan worden opgenomen voor bijvoorbeeld een verbouwing.

Invloed internationale ontwikkelingen in 2018

Bovenstaande maatregelen maken dat ouderen meer hypotheek kunnen krijgen in 2018. De huizen- en hypotheekmarkt worden echter niet alleen beïnvloed door nationale overheidsmaatregelen, maar ook door ontwikkelingen op de internationale financiële markten. Er zijn al tekenen zichtbaar dat daar volgend jaar zich ontwikkelingen zullen voordoen die een licht hogere hypotheekrente tot gevolg zullen hebben. Wilt u uw hypotheek in 2018 over- of afsluiten? Houd deze dan in de gaten, aangezien een hogere hypotheekrente ervoor zorgt dat u juist weer minder hypotheek zult kunnen krijgen.

Bron: senioren.nl