Ouderen overleven gebroken heup vaker

Een nieuw behandelmodel van Ziekenhuisgroep Twente, waarin chirurg, geriater en verpleegkundige nauw samenwerken, zorgt voor lagere sterftecijfers bij ouderen met een heupfractuur. Dat blijkt uit onderzoek van verpleegkundig specialist Ellis Folbert.

Landelijk overlijdt ongeveer één op de drie 65-plussers binnen een jaar na een heupfractuur, maar met een nieuw multidisciplinair behandelmodel wist Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) deze sterfte terug te dringen naar 23 procent. Ook hadden ouderen die behandeld waren volgens het nieuwe model minder complicaties en hoefden ze minder vaak opnieuw opgenomen te worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Ellis Folbert, waarop ze op 27 maart op promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Nauwe samenwerking
In het nieuwe behandelmodel van ZGT werken de chirurg, geriater, verpleegkundige en fysiotherapeut nauw samen om ouderen zo snel en goed als mogelijk door het traject heen te loodsen. ‘Geprobeerd wordt om complicaties zo veel mogelijk te voorkomen en ouderen zo snel mogelijk weer te laten bewegen. Ook is er veel aandacht voor de preventie van nieuwe valincidenten.’

Verpleegkundige complicaties
Verpleegkundigen kunnen een grote bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare ouderen met een botbreuk, denkt Folbert. ‘Soms zien verpleegkundigen er geen uitdaging in om ouderen te behandelen, maar juist bij deze groep kun je heel veel betekenen. Zo bleek uit mijn onderzoek dat de top drie van complicaties bij ouderen met een heupfractuur, alle drie op het verpleegkundig vakgebied liggen: delier, urineweginfecties door katheters, en longontsteking. Door daar goed op te letten kun je veel ellende voorkomen.’

Intake
Kwetsbaarheid wordt nog niet altijd genoeg uitgevraagd bij de intake van ouderen met een botbreuk, vindt Folbert. ‘Naast leeftijd en comorbiditeit moeten ook andere tekenen van kwetsbaarheid vastgesteld worden, zoals ondervoeding en lage ADL-vaardigheden. ‘Verdiep je dus in de voedingstoestand en de thuissituatie van de patiënt’, adviseert de onderzoeker. ‘Als je geen dossier hebt, vraag het dan na bij de familie of bij de wijkverpleging.’

Snelle doorstroom
Om oudere patiënten met botbreuken beter te kunnen behandelen heeft ZGT de zorg voor hen ondergebracht in het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT). Met een ‘fast track’-procedure op de spoedeisende hulp wordt ernaar gestreefd om een patiënt met een heupfractuur binnen 1 uur na aankomst op te nemen op de verpleegafdeling van het CvGT. Deze afdeling heeft 12 chirurgische bedden, die specifiek voor oudere patiënten bestemd zijn.

Bron: nursing