Pinnen moet gebruiksvriendelijker

Op weg naar gebruiksvriendelijke, toegankelijke en veilige betaalautomaten. De KBO wil dat wetgeving rond betaalautomaten wordt opgenomen in het Europese wetsvoorstel voor toegankelijkheid.

Voor ouderen, laaggeletterden, blinden en slechtzienden is het nu vaak lastig om met de betaalpas te betalen. Door het betaalproces via de betaalautomaat gebruiksvriendelijker en meer uniform te laten verlopen, is het voor iedereen gemakkelijker om elektronisch te betalen.

Enkele aangedragen oplossingen zijn bijvoorbeeld
• Richtlijnen rondom leesbare schermen
• Herkenbare en ondersteunende geluidssignalen
• Een vaste indeling voor de toetsen.

Om dit alles te bevorderen zal, mede op initiatief van de Oogvereniging en Ieder(in), op 22 juni in het Europees Parlement in Brussel het Europese platform Pay-Able worden gelanceerd.
Hier kunnen internationaal de krachten worden gebundeld en invloed worden uitgeoefend op fabrikanten, alsmede wet- en regelgeving.

Veilig
Uit onderzoek van de KBO blijkt dat 43% van de ondervraagde senioren vindt dat de veiligheid van pinbetalingen verbeterd moet worden. Genoemde verbeteringen zijn een betere afscherming bij de betaal- en pinautomaten en -buiten de pincode- het invoeren van een ander beveiligingsmiddel (vingerafdruk of irisscan). Met deze gegevens pleit de KBO binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) voor Europese regelgeving.

Kassa
Vooral bij kassa’s is shouldering mogelijk. Hierbij kijkt een kwaadwillende over de schouder mee om de pincode te achterhalen. Er is vaak weinig privacy met alle gevolgen van dien. Een van de doelen van het MOB is nu om wetgeving in het Europese wetsvoorstel voor toegankelijkheid gebruiksvriendelijke betaalautomaten op te laten nemen. Nu staat enkel het belang van gebruiksvriendelijke geldautomaten omschreven.

Bron: UnieKBOVorige pagina