Proef met levenseindepil

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) werkt aan een pilot met de levenseindepil. Bij wijze van proef willen ze de pil verstrekken aan ouderen die niet terminaal ziek zijn, maar wel vinden dat ze ‘klaar’ zijn met leven, een groep die nu niet in aanmerking komt voor euthanasie.

De NVVE hoopt toestemming te krijgen vanuit de politiek. ‘Het politieke momentum is nog nooit zo groot geweest als nu’, zegt directeur Robert Schurink. Hij vindt dat veel van de bezwaren tegen de laatstewilpil worden weggenomen door de ervaringen in Oregon. ‘In de achttien jaar dat daar dodelijke middelen worden verstrekt hebben nooit incidenten plaatsgevonden.’

Belangstelling
‘We hebben in het eerste kwartaal van dit jaar al 120 meldingen gekregen van mensen die vinden dat hun leven voltooid is en een euthanasiewens hebben’, zegt Schurink. ‘Terwijl de commissie-Schnabel beweert dat deze groep niet bestaat. Wij onderzoeken nu hoeveel mensen hiervan niet in aanmerking komen voor euthanasie, omdat zij niet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Voor deze groep willen wij een proef met een laatstewilpil. We willen die test koppelen aan wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden voor legale verstrekking van een dergelijk dodelijk middel, dat mensen zelf kunnen innemen, zoals in Oregon al lang mogelijk is.’

Bron: Volkskrant

Vorige pagina