Rijbewijskeuring: zo blijf je autorijden na je 75e

Van alle vervoermiddelen geeft de auto waarschijnlijk wel de meeste vrijheid. Gaan en staan waar u wilt, wat voor weer het ook is. Met het stijgen van de leeftijd neemt echter ook de kans op ongelukken toe. De rijbewijskeuring zorgt ervoor dat het autorijden een verantwoorde bezigheid blijft. Lees hier hoe deze keuring werkt.

Ouder worden vergroot kans op ongelukken
Het autogebruik onder ouderen neemt sterk toe. Zo groeide het aantal 65-plussers dat auto rijdt in de laatste 10 jaar van 40 naar 52%. Het aantal door ouderen gereden autokilometers nam met ruim 60% nog sterker toe (NOS). Maar ook steeg het aantal ongelukken van ouderen. In 2015 kwamen 119 ouderen bij een auto-ongeluk om het leven. Tot het 75e jaar blijken ouderen goed aan het verkeer te kunnen deelnemen. Zij veroorzaken niet meer ongelukken van jongere automobilisten. Daarna nemen de kansen op ongelukken toe.

Oorzaken van ongelukken bij ouderen
Als oorzaken voor de afnemende rijvaardigheid spelen zowel geestelijke als lichamelijke prestaties een rol.

GEESTELIJK
Geestelijk wordt het voor ouderen moelijker om veel gebeurtenissen tegelijkertijd te overzien. Daarom is het links afslaan voor ouderen zo lastig. Er kan dan van drie kanten verkeer komen. En daarvan moet men de snelheid inschatten om te bepalen wanneer men kan gaan rijden.

LICHAMELIJK
In lichamelijk opzicht zijn het verrichten van handelingen en bewegelijkheid (om goed te kunnen kijken) van belang. Ook het gezichtsvermogen van ouderen neemt af. Ouderen hebben moeite met het zien van contrast. Daardoor zien zij de belijning op de weg minder goed. De Stichting Onderzoek en verkeersveiligheid (SWOV) doet momenteel onderzoek naar het ‘ouderen-proof’ maken van de wegmarkering van de Nederlandse wegen.

Verplichte rijbewijskeuring
De rijvaardigheid verschilt sterk van persoon tot persoon. Daarom is het logisch dat ouderen regelmatig een rijbewijskeuring moeten ondergaan. Vanaf het 75e jaar moet dat elke vijf jaar gebeuren. En dat kan lang doorgaan: in Nederland rijden ook nog 100-plussers die gezond genoeg zijn om aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Wanneer is de eerste keuring?
Na uw 75e verjaardag is een ‘gewone’ verlenging van het rijbewijs niet meer mogelijk. Dat kan alleen wanneer u zich ook medisch laat keuren. U krijgt hiervan vanzelf bericht van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dat gebeurt vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs. Het is verstandig om de keuring dan snel in gang te zetten. Het kan namelijk wel vier maanden duren voordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uw aanvraag heeft beoordeeld.

Hoe bereid ik mij voor?
Vraag een formulier voor een ‘eigen verklaring met geneeskundig verslag’ op bij het gemeentehuis. U kunt ook een eigen verklaring opvragen bij het CBR. Daarbij moet u inloggen met uw DigiD. De kosten bedragen circa 35 euro. De ‘eigen verklaring’ omvat 11 vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. U beantwoordt de vragen op het formulier.
Maak een afspraak met een keuringsarts. Dat kan elke huisarts zijn, behalve u eigen huisarts. Neem voor deze keuring mee:
1. De ingevulde ‘eigen verklaring’
2. Een urinemonster
3. Een lijstje met gebruikte medicijnen
4. Legitimatie

Waaruit bestaat de rijbewijskeuring?
De keuring is erop gericht na te gaan of u zelfstandig en veilig kunt autorijden. De arts doet enkele tests om na te gaan hoe uw armen, benen en werverkolom functioneren. Daarnaast wordt uw bloeddruk gemeten en een test van het gezichtsvermogen gedaan. Bent u bang dat dit onvoldoende is?Dan kunt u beter alvast een test laten doen bij een opticien. Zo voorkomt u dat u later nog een keer terug moet. Om uw gezichtsvermogen te testen kunt u ook een zelftest uitvoeren. Tenslotte zal de arts enkele vragen stellen om uw geestelijk conditie na te gaan.

Soms aanvullende keuring nodig
Bij sommige aandoeningen is een aanvullende keuring nodig. Dit kan ook het geval zijn als uw gezondheidstoestand tussentijds wijzigt. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • aandoeningen aan hart en bloedsomloop (hartinfarct, beroerte, geïmplanteerde defibrillator);
  • aandoeningen aan de hersenen en het zenuwstelsel (psychose, epilepsie, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, dementie, neuropathie);
    een progressieve gezichtsaandoening en
  • bepaalde gedragsproblematiek, zoals ADHD en verslaving.
  • Een ernstige, tussentijdse wijziging van uw gezondheidstoestand meldt u door een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Deze stuurt u dan op naar het CBR.

Rijtest
Bij twijfelgevallen zal het nodig zijn om een rijtest te doen. Het CBR bepaalt dit op basis van de eigen verklaring met geneeskundig verslag. Net als bij de medische keuring ligt het accent bij de rijtest op het kunnen verrichten van de noodzakelijke handelingen. Met de rijtest kan worden bepaald welke aanpassingen in de auto eventueel mogelijk zijn om toch veilig te kunnen blijven rijden.

Ten slotte
De vijfjaarlijkse rijbewijstest is volgens ons een geschikt middel om verantwoord te kunnen blijven autorijden. Tot op de hoogste leeftijd! Het biedt echter geen garanties. Tijdens de vijfjaarlijkse periode kan de gezondheid soms plotseling veranderen. Neem opmerkingen uit uw omgeving over uw rijvaardigheid dan ook altijd serieus.

Bron: Alles Zelf