Steeds meer ouderen overlijden na val

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt fors toe. In 2015 overleden ruim 3000 ouderen na een val. Dat heeft het CBS uitgerekend op verzoek van het dagblad Trouw.

Vorig jaar overleden 3267 mensen van 65 jaar en ouder aan de gevolgen van een val, in 2010 waren dat er 2117.

VeiligheidNL verwacht dat het aantal doden door een val tot 2030 met nog eens 77 procent zal stijgen. Een verklaring is dat mensen steeds ouder worden. Maar vergrijzing is volgens het expertisecentrum zeker niet de enige oorzaak. Ook andere factoren spelen een rol.

Ziekten

Doordat mensen ouder worden, leven ze ook langer met ziekten en aandoeningen. “Vallen kan een gevolg zijn van een ziekte, bijvoorbeeld long- of blaasontsteking. Het kan ook een bijwerking van medicijnen zijn, zoals slaappillen of antidepressiva. Pillen kunnen het reactievermogen beïnvloeden of voor schommelingen in de bloeddruk zorgen. Overeind komen kan dan opeens minder gemakkelijk gaan”, zegt Nathalie van der Velde, hoofd van de afdeling geriatrie van het AMC.

Daarnaast blijven ouderen door de veranderende wet langdurige zorg langer zelfstandig wonen. “Het risico op ongelukken neemt daarmee alleen maar toe”, aldus Saskia Kloet van VeiligheidNL in Trouw.

Zelfoverschatting

Ook overschatten ze zichzelf vaak, zegt Van der Velde. “Ouderen blijven graag tot op hoge leeftijd actief. Met de lichamelijke beperkingen houden ze lang niet altijd rekening. Vallen is iets voor de oude buurvrouw denken mensen vaak.” En dat vindt ze zorgelijk, want een val op hogere leeftijd kan grote consequenties hebben. “De kwaliteit van leven gaat achteruit, in veel gevallen voorgoed.”

Bron: www.gezondheidsnet.nl

Vorige pagina