Stemmen voor mensen met dementie

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie. Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat. Om u hierbij te helpen geven wij u en de vrijwilligers van de stembureaus graag wat tips.

Hiervoor hebben wij een video gemaakt. In deze video krijgt u tips voor de stappen die u het beste kunt doorlopen bij het stemmen. Deze video hebben wij gedeeld met alle stembureaus in Nederland. Want alleen met hun hulp kunnen we het mensen met dementie die graag willen stemmen zo gemakkelijk mogen maken.

Bekijk hier het filmpje: Iedereen mag stemmen, ook mensen met dementie.

Stemmen in 10 stappen

– Overhandig uw stempas op het stembureau aan de stembureauvrijwilliger. De stembureauvrijwilliger controleert hierna uw identiteitsbewijs.
– U krijgt vervolgens een stembiljet waarop u uw stem gaat uitbrengen.
– Geef bij de stembureauvrijwilliger aan dat u dementie heeft en mogelijk meer tijd nodig heeft.
– Is u duidelijk hoe het stembiljet werkt? Overleg zo nodig nog even en ga dan naar het stemhokje.
– Uw metgezel mag niet mee het stemhokje in om u te helpen, ook niet omdat u dementie heeft, dit mag alleen als u lichamelijke problemen heeft.
– Vouw het stembiljet in het stemhokje uit.
– Zoek de naam van de kandidaat van uw keuze en maak het rondje voor deze naam rood.
Vouw het stembiljet dicht.
– Doe het stembiljet in de daarvoor bestemde bus.
– Maak er een leuk uitje van en sluit af met een kopje koffie/thee met uw metgezel.

We hebben deze stappen en de voorbereiding hiervoor in dit document gezet. Zodat u deze uit kunt printen en meenemen naar het stembureau.

Iemand machtigen om te stemmen

Is het niet meer mogelijk om zelf naar het stembureau gaan? Machtig dan iemand om te stemmen:

– Vraag iemand die namens u wil gaan. Deze persoon kent & respecteert uw politieke voorkeur.
– Vul de achterzijde van de stempas in.
– Zet allebei een handtekening op de stempas.
– Geef naast de ondertekende stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
– De gemachtigde brengt uw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit, dus op hetzelfde stembureau.
– Kunt u geen handtekening zetten? U kunt een aantekening in uw paspoort aanvragen waarop staat “Niet in staat een handtekening te zetten”.

De bedenker van dit stappenplan

Henk van Pagée is 69 jaar en kreeg vier jaar geleden de diagnose alzheimer. Omdat hij het erg belangrijk vindt dat hij nog kan stemmen en daar andere mensen met dementie ook graag bij wil helpen, heeft hij dit stappenplan bedacht. “Ik stem mijn hele leven al. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? En ja, ik heb wel wat hulp nodig. Ik vraag daar gewoon om. Dit stappenplan helpt mij. Ik neem het vooraf door en stapje voor stapje gaat dat zeker lukken en anders vraag ik mijn broer, zus of vriend mee.”

Bron: alzheimer-nederland