Veel 75-plussers nog niet op het internet

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt, ofwel 8 procent van de personen van 12 jaar of ouder. Dat is minder dan in 2012, toen was het nog 10 procent. Vooral ouderen zijn niet actief op internet, maar ook zij zijn steeds vaker online. Dat meldt CBS.
Vooral bij de 75-plussers zijn er nog veel niet-internetgebruikers, al wordt deze groep geleidelijk kleiner. In 2012 had 66 procent van de 75-plussers nog nooit internet gebruikt. In 2015 is dit gedaald naar 50 procent. Het internetgebruik onder ouderen neemt vooral toe doordat mensen die al internet gebruikten de 75 zijn gepasseerd in deze periode.

Vrouwen
Onder de 75-plussers zijn het vaker vrouwen die geen internet gebruiken dan mannen. In 2015 ging het om zeven op de tien vrouwen en bijna drie op de tien mannen van 75 jaar of ouder. Ouderen zijn vaker laag opgeleid. Mede hierdoor zijn laagopgeleiden oververtegenwoordigd bij de niet-internetters. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn veel mensen die niet op het web surfen laagopgeleid.

Geen interesse/kennis
Zeven op de tien personen in huishoudens zonder internet zijn niet aangesloten omdat ze hierin niet geïnteresseerd zijn. Voor drie op de tien mensen zonder internet telt mee dat ze onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om te surfen op het web. Daarnaast telt voor 6 procent ook mee dat er in de buurt geen breedbandverbinding beschikbaar is.

Bron: Nationale HulpgidsVorige pagina