We zijn iets positiever over de decentralisaties

Het merendeel van de Nederlander is nog steeds niet overtuigd van de decentralisaties van de ouderenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Toch blijkt het vertrouwen erin te zijn toegenomen. Alleen de jeugdhulp en sociale wijkteams worden slechter gewaardeerd dan voorheen. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van onderzoek van I&O Research eind vorig jaar.

WMO
Aan het meest recente onderzoek van I&O Research deden ruim zesduizend Nederlanders mee die gebruikmaken van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Waar 54 procent van de Nederlanders voorafgaand aan de decentralisatie nog sceptisch was over de aankomende veranderingen, is het aantal sceptici nu gedaald naar 47 procent. Toch blijven meer Nederlands terughoudend over de positieve effecten van de decentralisaties dan dat er enthousiaste Nederlanders zijn.

Ook nog ontevredenheden
De ouderenzorg krijgt het minste vertrouwen van de ondervraagden, maar de meesten zijn ontevreden over de jeugdhulp. Lange wachttijden, niet goed luisteren, slechte samenwerking tussen organisaties, overbodig veel papierwerk invullen en te veel doorverwijzen zijn de voornaamste redenen waardoor de gedecentraliseerde zorg als onvoldoende wordt beschouwd.